20 marzec 2017

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH&CLP uprzejmie zaprasza

(więcej…)

14 marzec 2017

Zwrócenie się o alternatywną nazwę chemiczną w mieszaninach

(więcej…)

25 listopad 2016

Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Forum podjęto decyzję o nowym skoordynowanym projekcie dotyczącym klasyfikacji i oznakowania mieszanin: REACH-EN-FORCE-6 (REF-6).
(więcej…)

AKTUALNOŚCI

Kolejna ATP
1 sierpień 2016

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1179

Kolejna ATP
20 czerwiec 2016

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/91

Informacja o zmianach klasyfikacji nikotyny
15 kwiecień 2016

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: