Nowy projekt Forum dotyczący klasyfikacji i oznakowania mieszanin

Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Forum podjęto decyzję o nowym skoordynowanym projekcie dotyczącym klasyfikacji i oznakowania mieszanin: REACH-EN-FORCE-6 (REF-6).

Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów (forum) jest siecią organów odpowiedzialnych za egzekwowanie rozporządzeń w sprawie REACH, CLP i PIC w UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Informacja prasowa ECHA

Zobacz pozostałe aktualności