Seminarium internetowe

Poison centres: using the UFI for your products and mixtures.

Uprzejmie informujemy, że Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) organizuje webinar Poison centres: using the UFI for your products and mixtures dotyczący generowania nr UFI (Unique Formula Identifier) zgodnie z przepisami załącznika VIII w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).

Podczas webinaru zostanie wyjaśnione czym jest UFI i jak go stosować. Zostaną zaprezentowane dostępne narzędzia i wsparcie informatyczne do generowania UFI zarówno dla mieszanin stwarzających zagrożenie jak i mieszanin, które nie stwarzają takiego zagrożenia. Ponadto zostaną zaprezentowane praktyczne przykłady korzystania z UFI oraz będą mieli Państwo możliwość zadawania pytań ekspertom.

Webinar w języku angielskim odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 10 czasu polskiego.

Informacje o wydarzeniu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie ECHA (link).

Zobacz pozostałe aktualności