Seminarium internetowe – Poison centres: getting prepared to notify your hazardous mixtures

Seminarium internetowe – Poison centres: getting prepared to notify your hazardous mixtures

11 grudnia 2018 11:00 – 12:00 EET, GMT +2

Rejestracja: www.echa.europa.eu/pl/-/poison-centres-getting-prepared-to-notify-your-hazardous-mixtures

Zobacz pozostałe aktualności