Bezpłatne szkolenie w Warszawie organizowane przez Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzenia REACH i CLP

Więcej informacji na stronie www.chemikalia.gov.pl

Zobacz pozostałe aktualności