Poradnik do załącznika VIII

Wytyczne dotyczące zharmonizowanych informacji na temat nagłych przypadków zagrożenia zdrowia – załącznik VIII do CLP w języku polskim:

https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/guidance_on_annex_viii_to_clp_pl.pdf

Zobacz pozostałe aktualności