COVID-19

Działania ECHA przeciwko COVID-19

Helsinki, 20 marca 2020 r. – ECHA podejmuje działania w celu wsparcia działań UE na rzecz zwalczania pandemii wywołanej chorobą COVID-19.

ECHA wraz z Komisją Europejską będzie wspierać państwa członkowskie i przemysł w usuwaniu niedoborów środków dezynfekujących. Agencja wydłuży również niektóre terminy, aby pomóc firmom chemicznym.

Agencja wraz z Komisją Europejską będzie wspierać państwa członkowskie i przemysł w rozwiązywaniu problemów związanych z niedoborami środków dezynfekujących, które stały się kluczowym problemem w kilku państwach członkowskich UE.

Bjorn Hansen, dyrektor wykonawczy ECHA mówi: „Konieczne jest zapewnienie wystarczającej liczby środków dezynfekujących dla pracowników służby zdrowia i obywateli Europy. Głównym czynnikiem ograniczającym wydaje się być dostępność substancji czynnych stosowanych w tych produktach biobójczych – w szczególności izopropanolu, 1-propanolu i etanolu. Wspólnie z Komisją pracujemy nad specjalnymi rozwiązaniami, aby pomóc państwom członkowskim i firmom w jak najszybszym uzyskaniu większej ilości środków dezynfekujących na rynku. ” Więcej szczegółów na temat konkretnych działań wkrótce.

Terminy niektórych procesów będą również elastycznie przestrzegane, w tym płatności faktur. W przypadku niektórych terminów, które przypadają od teraz do końca maja 2020 r., Firmy otrzymają przedłużenie o dwa miesiące. Dotyczy to przypadków, w których przedsiębiorstwa początkowo nie dostarczyły pełnej rejestracji swoich chemikaliów i otrzymały ostateczny termin od marca do maja 2020 r., A także wniosków o dodatkowe informacje związane z wnioskami o zachowanie poufności.

Przedłużenie o 30 dni będzie miało również zastosowanie do zgłaszania przez firmy uwag na temat projektów decyzji ECHA w przypadkach, w których rejestracja została uznana za niezgodną z wymogami prawnymi.

Więcej informacji na temat tych ustaleń zostanie wkrótce opublikowanych, a osoby odpowiedzialne zostaną również poinformowane bezpośrednio za pośrednictwem systemów informatycznych ECHA.

Zobacz pozostałe aktualności