Aktualności

Poradnik do załącznika VIII
18 grudzień 2019
Projekt zmiany załącznika VIII
6 sierpień 2019
Otwarcie „portalu powiadamiania centrów zatruć” (PCN)
24 kwiecień 2019
12 ATP – ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/521
10 kwiecień 2019
Bezpłatne szkolenie w Warszawie organizowane przez Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
11 luty 2019