Aktualności

Bezpłatne szkolenie w Warszawie organizowane przez Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
11 luty 2019
Seminarium internetowe – Poison centres: getting prepared to notify your hazardous mixtures
8 listopad 2018
Awaria centrali telefonicznej – pytania do naszego Helpdesku
10 wrzesień 2018
Zmiana klasyfikacji dla substancji pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa
13 lipiec 2018
Poradnik – zharmonizowany systemem kategoryzacji produktów
4 lipiec 2018