Aktualności

Seminarium internetowe – Poison centres: getting prepared to notify your hazardous mixtures
8 listopad 2018
Awaria centrali telefonicznej – pytania do naszego Helpdesku
10 wrzesień 2018
Zmiana klasyfikacji dla substancji pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa
13 lipiec 2018
Poradnik – zharmonizowany systemem kategoryzacji produktów
4 lipiec 2018
11 ATP
8 maj 2018