Aktualności

10ATP
12 maj 2017
CLP 2017
5 maj 2017
Drzwi otwarte Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP
20 marzec 2017

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH&CLP uprzejmie zaprasza

Alternatywna nazwa chemiczna w mieszaninach
14 marzec 2017

Zwrócenie się o alternatywną nazwę chemiczną w mieszaninach

Nowy projekt Forum dotyczący klasyfikacji i oznakowania mieszanin
25 listopad 2016

Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Forum podjęto decyzję o nowym skoordynowanym projekcie dotyczącym klasyfikacji i oznakowania mieszanin: REACH-EN-FORCE-6 (REF-6).