Aktualności

Notifying hazardous mixtures to poison centres: what you need to know
10 październik 2017

Materiały z seminarium internetowego:

10ATP
12 maj 2017
CLP 2017
5 maj 2017
Drzwi otwarte Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP
20 marzec 2017

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH&CLP uprzejmie zaprasza

Alternatywna nazwa chemiczna w mieszaninach
14 marzec 2017

Zwrócenie się o alternatywną nazwę chemiczną w mieszaninach