Nikotyna


Informacja o zmianach klasyfikacji nikotyny

Ze względu na zwiększone wykorzystanie e-papierosów oraz niepewności przy klasyfikacji mieszanin zawierających nikotynę (płyny stosowane w przez konsumentów w e-papierosach), Holandia złożyła do ECHA wniosek (CLH) o zmianę zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania nikotyny (EC 200-193-3). Propozycja ta dotyczyła zmiany klasyfikacji w zakresie toksyczności ostrej drogą pokarmową z obecnego minimum klasyfikacji w kategorii 3 na kategorię 1(Połknięcie grozi śmiercią), dodania klasyfikacji dla toksyczności ostrej drogą inhalacyjną w kategoria 2 (Wdychanie grozi śmiercią) oraz utrzymania klasyfikacji dla ostrej toksyczności przez skórę kategorii 1 (Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą).

Jednak w wyniku oceny nowych badań toksyczności ostrej drogą pokarmową i skórną dostarczonych w trakcie konsultacji społecznych oraz uwzględniając badania przedłożone wcześniej we wniosku CLH, Komitet Oceny Ryzyka (RAC) przyjął we wrześniu 2015 następującą klasyfikację w zakresie zagrożeń dla zdrowia:

Acute Tox. 2 H300 (Połknięcie grozi śmiercią)

Acute Tox. 2 H310 (Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą)

Acute Tox. 2 H330 (Wdychanie grozi śmiercią)

RAC przyjął również następujące domyślne wartości oszacowanych toksyczności ostrych (ATE) zalecanych do stosowania podczas klasyfikacji mieszanin nikotyny:

ATE dla ostrej toksyczności pokarmowej = 5 mg/kg m.c.,

ATE dla ostrej toksyczności inhalacyjnej = 0.19 mg/L mgły,

ATE dla ostrej toksyczności dermalnej = 70.4 mg/kg m.c.

——————————————————————————————————————

3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine; nicotine (ISO)

Classification and labelling in accordance with the CLP Regulation (Regulation (EC) 1272/2008)

  Index No International Chemical Identification EC No CAS No Classification Labelling Specific Conc. Limits, M-
factors
Notes
Hazard Class and Category Code(s) Hazard statement  Code(s) Pictogram, Signal Word  Code(s) Hazard state-
ment Code(s)
Suppl. Hazard statement Code(s)
Current Annex VI entry 614-001-00-4 nicotine (ISO); 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine 200-193-3 54-11-5 Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H310

H411

GHS06
GHS09
Dgr
H301

H310

H411

Dossier submitters proposal 614-001-00-4 nicotine (ISO); 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine 200-193-3 54-11-5 Retain

Acute Tox. 1

 

Add

Acute Tox. 2

 

Modify

Acute Tox. 1

Retain

H310

 

Add

H330

 

Modify

H300

GHS06
GHS09
Dgr
H330

H310

H300

H411

RAC opinion 614-001-00-4 nicotine (ISO); 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine 200-193-3 54-11-5 Add

Acute Tox. 2

 

Modify

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Add

H330

 

Retain

H310

 

Modify

H300

GHS06
GHS09
Dgr
H300

H310

H330

H411

Resulting Annex VI entry if agreed by COM 614-001-00-4 nicotine (ISO); 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine 200-193-3 54-11-5 Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H300

H310

H330

H411

GHS06
GHS09
Dgr
H300

H310

H330

H411