ECHA


Poradniki ECHA dotyczące rozporządzenia CLP


Wstępne wytyczne dotyczące rozporządzenia CLP (opis podstawowych obowiązków i procedur określonych w rozporządzeniu CLP)

Wytyczne dotyczące stosowania kryteriów CLP (opis ogólnych zasad klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP, szczegółowe wytyczne dotyczące kryteriów klasyfikacji i oznakowania substancji)

Poradnik dotyczący oznakowania i pakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP

Jak przygotować zgłoszenie dotyczące klasyfikacji i etykietowania

Poradnik dotyczący opracowywania kart charakterystyki

Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP 

Jak przygotować wniosek w sprawie stosowania alternatywnej nazwy chemicznej w odniesieniu do substancji w mieszaninie

Languages required for labels and safety data sheets