ECHA


Poradniki ECHA dotyczące rozporządzenia CLP


Wytyczne dotyczące zharmonizowanych informacji na temat nagłych przypadków zagrożenia zdrowia – załącznik VIII do CLP

Poison centre notifications: a practical guide

Poison centre notifications – A GUIDE TO DOSSIER PREPARATION AND SUBMISSION

Aplikacja do generowania UFI Podręcznik użytkownika

Guide to PCN format

This week in Helpdesk:


Wstępne wytyczne dotyczące rozporządzenia CLP (opis podstawowych obowiązków i procedur określonych w rozporządzeniu CLP)

Porady dla użytkowników chemikaliów w miejscu pracy – Krótki poradnik dla użytkowników chemikaliów w miejscu pracy dotyczący najlepszego wykorzystania otrzymanych informacji na temat klasyfikacji i oznakowania

Wytyczne dotyczące stosowania kryteriów CLP (opis ogólnych zasad klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP, szczegółowe wytyczne dotyczące kryteriów klasyfikacji i oznakowania substancji)

Poradnik dotyczący oznakowania i pakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP

Piktogramy – co oznaczają?

Jak przygotować zgłoszenie dotyczące klasyfikacji i etykietowania

Poradnik dotyczący opracowywania kart charakterystyki

Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP 

Jak przygotować wniosek w sprawie stosowania alternatywnej nazwy chemicznej w odniesieniu do substancji w mieszaninie

Languages required for labels and safety data sheets

Wytyczne w sprawie przygotowywania dokumentacji dotyczącej zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania