Drzwi otwarte Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP
Imię

Nazwisko

Organizacja/Instytucja

Adres siedziby organizacji/instytucji

Telefon

Adres e-mail

Uwagi (np. jakim tematem będą Państwo szczególnie zainteresowani)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu w celach związanych z przeprowadzeniem Drzwi otwartych Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP. UWAGA! Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych lub podanie niepoprawnego adresu e-mail lub telefonu uniemożliwi nam kontakt z Państwem.

Tak

Nie

Zobacz pozostałe aktualności