Wykaz C&L


Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) gdzie został udostępniony Wykaz Klasyfikacji i Oznakowania substancji chemicznych. Wykaz ten został przygotowany na podstawie  rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP) i zawiera informacje o klasyfikacji i oznakowaniu przekazane podczas rejestracji substancji chemicznych w ramach rozporządzania REACH lub notyfikacji w ramach rozporządzenia CLP.

W wykazie dostępnych jest ponad 3 miliony wpisów dotyczących ponad 90 tysięcy substancji.

Wykaz Klasyfikacji i Oznakowania:

http://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/cl-inventory-database

Prezentacja wideo

http://www.youtube.com/watch?v=6gkKSUkJ184&feature=plcp

Komunikat prasowy ECHA:

http://echa.europa.eu/documents/10162/13598/pr_2012_CLinventory_pl.pdf

Downstream users: navigating ECHA´s website for information on chemical substances – informacje na temat klasyfikacji i oznakowania substacji

http://echa.europa.eu/documents/10162/966058/03_cl_inventory_dsu_webinar_en.pdf