Mieszaniny


Informowanie o mieszaninach stwarzających zagrożenie


Strona ECHA – Poison Centres

Strona Komisji Europejskiej – Poison Centres


Ważne terminy

  • 1 stycznia 2020 – zastosowania konsumenckie
  • 1 stycznia 2021 – zastosowania profesjonalne
  • 1 stycznia 2024 – zastosowania przemysłowe

Poison centres: changes to placing hazardous mixtures on the market


Webinar: