Zgłoszenie do wykazu


Poniższe strony ECHA zawierają przegląd obowiązków związanych ze zgłaszaniem informacji o klasyfikacji i oznakowaniu zgodnie z  rozporządzeniem CLP:

Substancje należy zgłosić w ciągu miesiąca od daty wprowadzenia do obrotu.


Poradnik – Jak przygotować zgłoszenie dotyczące klasyfikacji i etykietowania